Otłoczyn leży w bezpośredniej bliskości Uzdrowiska Ciechocinek, w odległości 16 km od Torunia. Charakteryzuje się bardzo korzystnym położeniem komunikacyjnym. Przez Otłoczyn prowadzi Autostrada A1, droga krajowa Nr 91 Gdańsk – Katowice oraz krzyżująca się z nią droga wojewódzka Nr 291 Otłoczyn - Osiedle Komornickie z dworcem PKP Otłoczyn (obecnie połączenia kolejowe sązawieszone) oraz droga powiatowa Nr 2601C Otłoczyn - Ciechocinek.

Otłoczyn stworzyła potrzeba istnienia ośrodka usługowego związanego z przeprawą przez bród na Wiśle. Powstał on na nizinie zalewowej rzeki zwanej potocznie w języku prasłowiańskim, (zbutwiały wymoczony len) i od niej, zaczęto ją nazywać Otłoczyn. Na tym rozlewisku do dziś dziko rośnie len. Otłoczyn znany jest z odkrycia pozostałości pieca warzelnianego o średnicy 290 cm służącego do produkcji soli. Jest to najstarsze tego typu znalezisko w Europie, pochodzące z okresu lateńskiego (II-I w. p.n.e.), związane z wpływami celtyckimi.

Do wsi docierał szlak bursztynowy (wiodący od Gopła, przez Grabie, Opoki, Służewo), a znajdowanie w Otłoczynie
rzymskich monet świadczy o bardzo ożywionych stosunkach handlowych przy okazji sprowadzania bursztynu. Kiedy w XIX wieku poznano i udokumentowano walory klimatyczne terenu rozlewiska Wisły od Torunia do Nieszawy, wzrosła ranga Otłoczyna jako miejscowości letniskowo wypoczynkowej.

Miejscowość liczy 446 mieszkańców (dane z dnia 24.11.2015 r.)

WARTO ZOBACZYĆ:
- kościół rzymsko-katolicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz przykościelny cmentarz,
- stanowiska archeologiczne przy Wiśle.

 

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.