W Stawkach znajduje się wiele terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową, W związku z planowaną bagracją i rekultywacją terenów przyległych do obiektu sportoworekreacyjnego, powstanie wiele działek letniskowych. Istnieje tu Zespół Szkół im. Marii Danilewicz Zielińskiej obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum, nowo wybudowane przedszkole oraz stadion sportowy z amfiteatrem.

Miejscowość liczy 712 mieszkańców (dane z dnia 24.11.2015 r.)

W skład sołectwa wchodzą również miejscowości Konradowo (143 mieszkańców) oraz Zgoda (165 mieszkańców).

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.