Ogólna powierzchnia obszaru Łazieńca wynosi 183 ha. Sołectwo charakteryzuje się bardzo korzystnym położeniem komunikacyjnym, a sąsiedztwo Aleksandrowa Kujawskiego umożliwia swobodny dostęp do komunikacji kolejowej oraz autobusowej. Znajduje się także niedaleko autostrady A1, drogi krajowej Nr 91 oraz krzyżującej się z nią drogą wojewódzką Nr 266 Ciechocinek - Konin. Miejscowość Łazieniec posiada 51 gospodarstw rolnych mieszczących się w granicach od 1 do 51 ha,
co stanowi 3,57 % gospodarstw rolnych w gminie. Pod uprawą polową znajduje się 115 ha, 3 ha pod trwałymi użytkami zielonymi a sady zajmują 34 ha, co łącznie stanowi 152 ha.

To właśnie tutaj w skromnym, parterowym domku w latach 1948-1979 mieszkał Edward Stachura - poeta i prozaik, autor m.in. „Całej jaskrawości” i „Siekierezady”. Dla miłośników jego artystycznych dokonań corocznie w pierwszy weekend września organizowane są "Ogólnopolskie Spotkania Poetów „Biała Lokomotywa.

W roku 2010 Gmina pozyskała środki na realizację projektu „Budowa miejsca spotkań i wypoczynku w miejscowości Łazieniec”. Dzięki temu mieszkańcy Łazieńca i pobliskich miejscowości mają możliwość organizowania różnorodnych, integracyjnych spotkań w świetlicy wiejskiej,

Miejscowość liczy 690 mieszkańców (dane z dnia 24.11.2015 r.)

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.