Opoczki, dawniej zwane Małe Opoki, niegdyś własność biskupów włocławskich, należące do powiatu inowrocławskiego. W 1886 roku właścicielem dominium był Wojciech Szczukowski.

Miejscowość liczy 164 mieszkańców (dane z dnia 24.11.2015 r.)

WARTO ZOBACZYĆ:
- Zachowany dwór z 1914 r. rozbudowany około 1930 roku i wyremontowany w późniejszym okresie.
- Pozostałości parku krajobrazowego z końca XIX w., park o poważnie zredukowanym drzewostanie, z utrzymanym częściowo układem wodnym.
- Murowaną kapliczkę z figurką Matki Boskiej z 1946 r.

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.