Znaleziska archeologiczne wskazują, że okolice Podgaju były zasiedlone przez człowieka już w okresie neolitu (5400–3650 p.n.e.), okresie lateńskim i okresie halsztackim. Zaewidencjonowano tutaj ponad 50 stanowisk archeologicznych. Odkryte narzędzia krzemienne, ceramika, szczątki zwierzęce, ślady obozowisk (w tym cmentarzysko kurhanowe i grobowiec megalityczny) reprezentuje osadnictwo kultur pucharów lejkowatych, amfor kulistych, ceramiki sznurowej, ceramiki wstęgowej, kultury prapolskiej, kultury przeworskiej, łużyckiej i trzcinieckiej.

Miejscowość graniczy z następującymi sołectwami: Goszczewo, Służewo, Przybranowo, Poczałkowo, Opoki i Grabie. Na terenie  Podgaju znajdują się liczne oczka wodne. Miejscowość położona w pobliżu rzeki Tążyny.

Miejscowość liczy 204 mieszkańców (dane z dnia 24.11.2015 r.)

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.