Przez Opoki w pierwszych stuleciach po Chrystusie przebiegał szlak bursztynowy (od dzisiejszego Wrocławia, Kalisza, Konina, Kruszy Zamkowej k/Inowrocławia do przeprawy na Wiśle w Otłoczynie). Znajdowało się tu skupienie siedlisk ludzkich zapewniające zatrzymującym się karawanom odpoczynek, a kupcom dokonanie transakcji wymiany. Opoki należały do biskupstwa płockiego już w 1203r., nadane jeszcze przez Konrada Mazowieckiego, czego potwierdzenie znajduje się w dokumencie z ok. 1229 r. W 1292 Władysław Łokietek pozwolił biskupowi płockiemu Tomaszowi na założenie grodu obronnego w Opokach. Na początku wojny trzynastoletniej, w październiku 1454 roku, w Opokach przez ponad dwa tygodnie miał miejsce sejmik szlachty małopolskiej, w którym brał udział Król Kazimierz Jagiellończyk. Wypracowano tutaj przywileje dla szlachty za udział w wojnie przeciwko państwu krzyżackiemu tzw. petyta opockie. 11 listopada 1454 r. król uroczyście nadał przywileje ziemi małopolskiej w Nieszawie. Według regestrów poborowych województwa brzesko-kujawskiego
z 1557 i 1566 r. wieś Opoki nadal była własnością kapituły płockiej i miała 16 łanów kmiecych, 11 łanów czynszowych, 3 łany sołtysa, 2 osadników, 1 rzemieślnika.

W okresie zaborów Opoki znalazły się w Prusach i stały się własnością rządową. Od 1864r. działa katolicka szkoła powszechna. Tuż przed I wojną światową staraniem Gminy szkolnej (złożonej przede wszystkim z Polaków) zbudowano obecny budynek szkoły. W czasie Powstania Wielkopolskiego w 1919 r. Opoki znalazły się na linii frontu. W wyniku kilkumiesięcznych działań zbrojnych szkoła została bardzo uszkodzona. Remontu dokonano w latach 1920-23. Rozbudowano szkołę w latach 70 tych XX w., a współcześnie dobudowano salę gimnastyczną oraz pomieszczenie biblioteki.

Miejscowość liczy 257 mieszkańców (dane z dnia 24.11.2015 r.)

CIEKAWOSTKI:
- już w 1871 powstało kółko rolniczo - włościańskie skupiające rolników z kilku najbliższych miejscowości. Prezesem był Mateusz Litwicki,
- w Opokach nad Tążyną znajdują się kopalnie piasku i żwiru, wykorzystywane m.in. do budowy autostrady


© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.