Świadczenia dla rodzin 2019/2010. Terminy składania wniosków i wypłat świadczeń

Dobry Start – 300 zł dla każdego ucznia

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

  • od 1 lipca do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 września;
  • od 1 września do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

W przypadku świadczenia „Dobry start” wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

UWAGA! Wniosek złożony po terminie, czyli po 30 listopada pozostaje bez rozpatrzenia.

UWAGA! WAŻNE! Świadczenie „Dobry Start” (300+) nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole! Program Dobry Start nie obejmuje również studentów!

 

Świadczenia wychowawcze – 500+ na każde dziecko

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko, na które świadczenie nie było przyznane (pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie, na które nie było przyznane świadczenie ze względu na przekroczenie dochodu) w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dzieci, na które już świadczenie było przyznane na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października tego roku.
  • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
  • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
  • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
  • od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

UWAGA !

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku po 31 października, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego. W przypadku dzieci, na które nie było jeszcze przyznane świadczenie 500+, aby otrzymać wyrównanie od 1 lipca wniosek musi wpłynąć najpóźniej do 30 września!

Więcej informacji można uzyskać w pokojach nr 9 i 14 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Juliusza Słowackiego 12, a także pod numerem telefonu 54 282 20 59, wew. 31 lub 36.

 

Opublikowano: 21 sierpnia 2019 14:27

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 525

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.