Komunikat w sprawie mikroinstalacji OZE dla mieszkańców gminy

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, iż Urząd Marszałkowski wydał komunikat w sprawie oceny m.in wniosku Gminy Aleksandrów Kujawski pn."Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski", który wnioskuje o mikroinstalacje OZE dla mieszkańców gminy.

"Komunikat dotyczący wydłużenia etapu oceny formalno-merytorycznej wniosków złożonych w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat:

Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18).

Informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/833/19 z dnia 22 maja 2019 r. dokonał przedłużenia czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18) co oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna przedmiotowego konkursu trwać będzie do dnia 30 sierpnia 2019 r."

W związku z powyższym Gmina Aleksandrów Kujawski po tym terminie będzie się komunikować z mieszkańcami biorącymi udział w projekcie o dalszym przebiegu projektu.

Opublikowano: 18 czerwca 2019 15:17

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 403

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.