Rekrutacja dzieci do żłobka w Odolionie - dokumenty rekrutacyjne

1.jpg

Informujemy, że w dniu 22.01.2019 kończy się I etap rekrutacji dzieci do żłobka w Odolionie ul. Młodziezowa 5.

Żłobek rozpocznie swoją działalność w dniu 01 lutego 2019 roku. Będzie czynny w godz. 6.30 - 16.30.

Do żłobka przyjmowane są dzieci rodziców/opiekunów prawnych:

1)Zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie powiatu aleksandrowskiego;

2)Powracających do aktywności zawodowej po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich (osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 rozumiane jako osoby opiekujące się dziećmi do lat 3);

3)Zatrudnionych (obecnie pracujących, włącznie z rodzicami/opiekunami prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek);

4) Pozostających bez zatrudnienia (pozostających poza rynkiem pracy), przebywających na urlopach wychowawczych (osoby bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach wychowawczych w rozumieniu kodeksu pracy).

Warunkami premującymi w przyjęciu dziecka do żłobka są:
1. niepełnosprawność dzieca
2. dzieci rodziców/opiekunów prawnych samotnie je wychowujących
3. dzieci z rodzin wielodzietnych (trójka i więcej)
4. posiadanie minimum już jednego dziecka w żłobku
5. rodzin.opiekun prawny bierny zawodowo lub bezrobotny podejmujący zatrudnienie
6. rodzic/opiekun prawny powracający do pracy po urlopie macierzyńskim/ wychowawczym
7. zamieszkiwanie na terenie gminy Aleksandrów Kujawski 

Rekrutacja  będzie  prowadzona  zgodnie  z  regulaminem  projektu :

Zapewnienie   opieki  dla   dzieci  w wieku  do lat 3 w  Żłobku  w  Bursztynek  w  Gminie Aleksandrów Kujawski”  w okresie od  2019-01-01 do  2020-12-31  w ramach projektu operacyjnego Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa Kujawsko – Pomorskiego  na lata 2014 -2020.  Oś  priorytetowa: Aktywni na rynku pracy. Działanie: godzenie życia zawodowego  i rodzinnego. Poddziałanie: wsparcie zatrudnienia  osób pełniących funkcje wychowawcze. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunkiem   uczestnictwa  w  Projekcie  jest   złożenie osobiście, czytelnie i kompletnie wypełnionych oraz własnoręcznie podpisanych  dokumentów rekrutacyjnych, które są do pobrania  w  Gminnym Zespole Obsługi  Szkół (GZOS)  w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski przy ul. Słowackiego 12  w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątki  do 14.00, we wtorki do 17.00.

I. Dokumenty rekrutacyjne  FORMALNE.

1) Karta  zgłoszenia dziecka  do  żłobka (druk do pobrania w GZOS)

2) Deklaracja  udziału  w  projekcie (druk do pobrania w GZOS)

3) Oświadczenie o miejscu  zamieszkania,  nauki lub  pracy.

II. Dokumenty rekrutacyjne  OBLIGATORYJNE.

1) Jeśli  osoba  pracująca  na  etat /umowa  cywilno - prawna.

A) Umowa o pracę  lub  umowa  cywilno-prawna.

B) Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające  powrót do pracy (dla osób  po urlopach wychowawczych i macierzyńskich).

C) Karta aktywności  zawodowej (do pobrania w GZOS)

2) Jeśli prowadząca działalność gospodarczą

A) Oświadczenie  o zaprzestaniu pobierania  zasiłku  macierzyńskiego.

B) Zaświadczenie z CEIDG lub KRS lub wpis do CEIDG lub KRS.

III. Dokumenty rekrutacyjne PREMIUJĄCE.

A) Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

B) Dokumenty potwierdzające samotne wychowanie dziecka (np. prawomocny wyrok Sądu Rodzinnego orzekający rozwód, separację lub  akt zgonu  oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu  dziecka oraz niewychowaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem).

C)Oświadczenie o posiadaniu  1 dziecka w żłobku oraz sprawowaniu opieki  nad dzieckiem do lat 3.

D) Oświadczenie rodziny wielodzietnej (3+)

E) Rodzic  bierny  zawodowo lub  bezrobotny  podejmujący zatrudnienie – status weryfikowalny o kwestionariusz osobowy.

F) Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Serdecznie   zapraszamy   rodziców. W załączeniu karta zgłoszenia dziecka do żłobka "Bursztynek" w Odolionie.

Zdjęcia:

Załączniki:

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka [123.66 KB]

umowa_o_swiadczenie_uslug_logo_pop.pdf [717.68 KB]

5rodo.pdf [532.89 KB]

karta_aktywnosci_zawodowej_pdfio.pdf [73.37 KB]

4oswiadczenia_pdfio.pdf [91.81 KB]

regulamin_rekrutacji_dzieci_do_zlobka_samorzadowego_bursztynek_w_odolionie_2.pdf [2.68 MB]

Opublikowano: 21 stycznia 2019 08:00

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 2108

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.