Natura 2000

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski, gm. Aleksandrów Kujawski

Kategorie: Inne

rybitwa_rzeczna.png

NATURA 2000

Turystyczną atrakcyjność gminy Aleksandrów Kujawski gwarantują liczne atuty wynikające z bogatych zasobów przyrodniczych regionu oraz jej geograficzne położenie w centralnej części kraju. Dzięki niemu przenikają się tu różne nurty historyczne i kulturowe, ale także te związane z granicami zasięgów jednostek fizjograficznych i klimatycznych, co z kolei ma wielki wpływ na zróżnicowanie tutejszej flory i fauny.
Trzeba podkreślić wielką rolę królowej polskich rzek – Wisły w kształtowaniu wymienionych wyżej procesów. Tutejszy fragment doliny Wisły ze swym mikrokli matem, którego wyrazem jest ciechocińskie uzdro wisko jak i piękno oraz specyfika nadwiślańskiego krajobrazu były przyczyną utworzenia obszaru chronionego krajobrazu pod nazwą „Nizina Ciechocińska”.
Jednym z najważniejszych bogactw naturalnych regionu są wody mineralne Ciechocinka, które już od 175 lat służą ludziom. Mowa tu o złożach solanek ciepliczych i zawartych w nich m.in.: chlorku sodu, związkom wapnia, magnezu, żelaza, wolnego siarkowodoru, jodu, bromu. Wody te mają temperaturę do 37°C i są wykorzystywane do leczenia m.in. chorób układu krążenia, układu oddechowego i nerwowego. Przyrodniczą perłą regionu jest dolina rzeki Wisły będąca jednym z najważniejszych w kraju miejsc lęgowych specyficznej grupy ptaków zasiedlających rzeczne łachy i wyspy, spośród których wiele jest gatunkami rzadkimi i ginącymi. Ponadto, niebieska wstęga Wisły jest niezwykle istotnym szlakiem przemieszczania się zwierząt i roślin, a także doskonałym miejscem na zimowy odpoczynek. Z kolei starorzecza to bogate siedlisko płazów, a dorodny drzewostan łęgowy zapewnia wielość miejsc dla lęgowych tu ptaków – dziuplaków.

 

 

 

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.