Dom rodzinny Edwarda Stachury

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski, gm. Aleksandrów Kujawski, Łazieniec

Kategorie: Inne

lazieniec_dom_rodzinny_edwarda_stachury.jpg

Stachura. Biogram


Edward Stachura (używający przydomka Sted) -  polski poeta, prozaik, pieśniarz i tłumacz. Urodził się 18 sierpnia 1937 w  Charvieu we Francji jako drugie dziecko  emigrantów zarobkowych, Jadwigi i Stanisława Stachurów. W 1948 r. Stachurowie  wrócili do Polski i osiedliła się w Łazieńcu na Kujawach, gdzie matka przyszłego poety odziedziczyła dom i kawałek ziemi. Edward uczęszczał do szkoły podstawowej w pobliskim miasteczku, Aleksandrowie Kujawskim, później posłano go do liceum ogólnokształcącego w  Ciechocinku, lecz naukę na tym szczeblu sfinalizował  maturą w Gdyni. Twórczością literacką zainteresował się jako licealista, zachęcony przez  kolegę z ciechocińskiego liceum ( później znakomitego poetę) Janusza Żernickiego.

Zanim faktem stał się jego debiut książkowy, Stachura drukował swoje wiersze w prasie literackiej, między innymi toruńskim piśmie studentów polonistyki " Helikon".

W 1957 podjął studia na wydziale romanistyki KUL w Lublinie, skąd jednak przeniósł się do Warszawy, gdzie kontynuował studia  na UW, kończąc je w 1965 r.

Jego debiutem książkowym jest zbiór opowiadań" Jeden dzień"(1962). Rok później ukazał się tom  wierszy i poematów " Dużo ognia". Twórczość Stachury została przychylnie przyjęta przez krytyków i czytelników, którzy uznali ją za oryginalną i ożywczą. Jej bohaterem jest refleksyjny wędrowiec, starający się zrozumieć świat i świadomie przeżywać własną egzystencję, to odszczepieniec dostrzegający konflikt pomiędzy własną wolnością, a licznymi ograniczeniami, które nakłada nań kultura. Od pierwszych utworów pisarz prowadzi grę z czytelnikiem, wprowadzając i zacierając tropy autobiograficzne. Jego twórczość ma wymiar filozoficzny, podejmuje temat wartości, zadaje pytanie o sens życia i  tożsamość i status twórcy. Stachura, podobnie jak bohaterowie jego prozy, wiele podróżował, zarówno po kraju, jak i po świecie. Odwiedził m. in. Węgry, Jugosławię, Francję, Szwajcarię, Norwegię, USA, Kanadę, Meksyk i Syrię.

Dużą popularność przyniosły mu  piosenki, które traktował jako margines własnego pisarstwa i które  wykonywał, akompaniując sobie na gitarze. Część z nich uzyskała później formę książkową ("Piosenki", 1973), a także, po śmierci barda, została udostępniona w formie nagrań dźwiękowych na płytach długogrających ("Piosenki", 1985; "Urodziny", 1986). W latach 60. i 70. XX w. powstają najważniejsze utwory pisarza: powieści "Cała jaskrawość" (1969) i " Siekierezada albo zima leśnych ludzi" (1971); zbiory opowiadań "Falując na wietrze" (1966) i "Się" (1977); poematy: " Po ogrodzie niech hula szarańcza"(1968), "Przystępuję do Ciebie" (1968),  "Kropka nad ypsylonem" (1975), "Missa pagana" (1978) , " Oto" (1979); zbiór esejów " Wszystko jest poezja" (1975) oraz " "Fabula rasa" (1979). Poeta zmarł, popełniając samobójstwo, 24 lipca 1979 r. w Warszawie.

Pośmiertnie opublikowano jego tworzony w ostatnich miesiącach życia dziennik "Pogodzić się ze światem" (1990), a dzięki staraniom edytora, Dariusza Pachockiego, wszedł do czytelniczego obiegu tom juweniliów Stachury " Moje wielkie świętowanie" (2007), ponadto dwa obszerne zbiory listów ("Listy do pisarzy", 2006; " Listy do Danuty Pawłowskiej", 2007) oraz dwutomowy wybór dzienników ("Dzienniki. Zeszyty podróżne 1", 2010; "Dzienniki. Zeszyty podróżne 2", 2011).
Stachura doczekał się biografii, której autorem jest Marian Buchowski ("Buty Ikara", 2014).

Związki Edwarda Stachury z Francją

Edward Stachura urodził się  18 sierpnia 1937 r w miejscowości Charvieu, kantonie Pont-de-Chéruy. Pierwsze jedenaście lat życia spędził we Francji, gdzie też rozpoczął naukę szkolną. Studiował w Polsce romanistykę, pisząc pracę magisterską z twórczości Henri Michauxa. Śpiewał piosenki Georga Brassensa, tłumaczył poezję francuską, m.in. Michela Deguy. Jego twórczość była przekładana na jęz. francuski. Kontakt z krajem urodzenia utrzymywał przez całe życie, odwiedzając strony rodzinne i Paryż.


Daria Danuta Lisiecka

 

Dom rodzinny E. Stachury jest wlasnością prywatną (otwierany jest zazwyczaj dzięki uprzejmości właścicieli w pierwszy weekend września podczas Ogólnopolskich Spotkań Poetów BIAŁA LOKOMOTYWA

WIRTUALNY SPACER

 

Zdjęcia:

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.