Nieodpłatna pomoc prawna – zmiana adresu dyżurów Radcy Prawnego w 2020 r.

dzialprawoenergetyczne300x300.jpg

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach np. plan wyjścia z zadłużenia czy porady z zakresu spraw mieszkaniowych.


Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

  •     poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub

 

  •     wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub

 

  •     sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.W gminie Aleksandrów Kujawski punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w Żłobku Samorządowym BURSZTYNEK w Odolionie   (ul. Młodzieżowa 5). Porady prawne będą udzielane w każdy wtorek w godz. 11:00-15:00

Opublikowano: 06 stycznia 2020 09:46

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 578

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.