Montaż instalacji fotowoltaicznej

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie

W dniu 25.09.2017r. została podpisana umowa nr 140/2017/RG z Eprosument S.A z Włocławka na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE" w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej na:

1. Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie o mocy 21,33kWp.

2. Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowąsie o mocy 7,29kWp.

3. gruncie przy Budynku Przedszkola w Otłoczynie o mocy 21,33kWp.

Termin realizacji zadania: 30.11.2017r.

Dnia 20.12.2017r dokonano odbioru inwestycji

Koszt umowny: 262.034,98zł

Projekt pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE" realizowany w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej: 1. Budynek Przedszkola w Otłoczynie - ocieplenie dachu i wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę, wykonanie prac związanych z otynkowaniem kominów, wymianą rynien, okien, drzwi, oświetlenia, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana kotła (kocioł na biomasę, pelet- moc 50kW). 2. Budynek Gminnej Biblioteki w Służewie - ocieplenie ścian dachu, fundamentów, wymiana okien, drzwi, oświetlenia, budowa instalacji fotowoltaicznej, wymiana kotła.
3. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowąsie - ocieplenie ścian, fundamentów, stropodachu, wymiana okien i drzwi, oświetlenia, budowa instalacji fotowoltaicznej.
 
Dofinansowanie projektu z UE: 506 877,08 złotych
Wartość całkowita projektu 974 393,81 złotych

 

Zdjęcia:

Opublikowano: 08 listopada 2017 14:16

Kategoria: Inwestycje realizowane w gminie

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 911

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.