Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych

O G Ł O S Z E N I E

           

  W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Toruniu „Programem Priorytetowym Azbest 2019-2020”, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do unieszkodliwienia oraz zabezpieczenia azbestu i wyrobów zawierających azbest.

    Osoby chcące skorzystać z przedmiotowej dotacji muszą złożyć stosowny wniosek w terminie do 17 kwietnia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim (ul. Słowackiego 12, 87–700 Aleksandrów Kujawski – Biuro Obsługi Interesanta) wraz z następującymi załącznikami:

1)  Oświadczenie - deklaracja realizacji w 2020 r. wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowych lub usunięcia odpadów azbestowych zmagazynowanych na terenie nieruchomości;

2)   Oświadczenie o maksymalnej kwocie dofinansowania;

3) Oświadczenie o dostarczeniu dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót budowlanych związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest lub ostatecznego pozwolenia na budowę;

4) Decyzja o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% jego kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej jak:

 

1) 595,00 zł za 1 Mg- dla demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest;

2)  425,00 zł za 1 Mg- dla transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

 

           Demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest zajmie się podmiot wyłoniony zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

 

Koszty nowego pokrycia dachowego nie są kosztami kwalifikowanymi i leżą po stronie właściciela posesji.

Załączniki:

wniosek_azbest.pdf [207.79 KB]

Opublikowano: 13 lutego 2020 10:13

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 255

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.