Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników

Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r.

Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystapienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Program został ustanowiony uchwała Rady Ministrów nr 86/2019 z dnia 6 września 2019 r., zarejestrowany przez Komisję Europejską pod numerem SA.55378 (2019/XA) i opublikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Program obowiązuje od 24 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Pomoc udzielana jest na wniosek poszkodowanego rolnika zgodnie z warunkami określonymi w wyżej wymienionym programie w formie:

  • umorzenia w części lub w całości bieżących składek, których terminpłatności jeszcze nie upłynął-obejmuje składki począwszy od IV kwartału 2019 r.,
  • odroczenia terminu płatności składek,
  • rozłożenia należności z tytułu składek na dogodne raty,
  • zmiany dotychczasowych warunków spłaty należności z tytułu zadłużena

Wnioski poszkodowanych rolników umotywowane poniesionymi stratami spowodowanymi w 2019 r.przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź załatwiane są w trybie uproszczonym (bez konieczności przeprowadzania własnego postepowania wyjaśniającego w trakcie wizytacji gospodartswa), gdy szkody potwierdzone protokołem odpowiedniej komisji powołanej przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpuienia strat, spowodowały obniżenie dochodu powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

W przypadku, gdy szkody z powodu suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi spowodowały obniżenie dochodu do 30 % pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Zainteresowanych innymi formami rządowej pomocy dla rolników polecamy komunikaty na stronie MRiRW.

 

Opublikowano: 16 października 2019 12:48

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 628

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.