Obchody 226. rocznicy Konstytucji 3 Maja (3.05.2017 Grabie)

3 maja 2017 roku odbyły się obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem Gminnej Orkiestry Dętej ze Służewa i Ostrowąsa, druhów OSP, delegacji z pocztami sztandarowymi do Kościoła pw. Św. Wacława w Grabiu. Na obchody przybyły władze samorządowe, na czele z Wójtem Gminy Aleksandrów Kujawski Panem Andrzejem Olszewskim i Przewodniczącym Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Panem Waldemarem Bartczakiem.
W uroczystości uczestniczyły również delegacje z pocztami sztandarowymi ze szkół, jednostek OSP i innych organizacji społecznych. Obchody uświetnił występ uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Opokach oraz Gminna Orkiestra Dęta ze Służewa i Ostrowąsa. W intencji Ojczyzny Mszę Świętą odprawił Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Świętego Wacława w Grabiu Robert Fabian.

Po mszy świętej druhowie OSP, Gminna Orkiestra Dęta, poczty sztandarowe oraz uczestnicy wydarzenia przemaszerowali na boisko sportowe w Grabiu, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń druhom za wysługę lat w służbie w Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Druh Piotr Marciniak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Druh Rafał Wesołek oraz Prezes Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych Druh Krzysztof Domanowski wręczyli odznaczenia wyróżnionym strażakom za wysługę lat służby.

Na zakończenie uroczystości przybyłych gości i mieszkańców poczęstowano strażacką grochówką.

Czytaj więcej: Obchody 226. rocznicy Konstytucji 3 Maja

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.