KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

adres: ul. Halinowo 2 A, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski

tel. 054 231 89 00

TELEFON ALARMOWY: 112

fax  054 282 40 60, 054 231 89 23

e-Email: organizacja@kppspaleksandrow.pl

http://www.kppspaleksandrow.pl/

 

Centrala - Powiatowe Stanowisko Kierowania 054 231 89 00
Komendant Powiatowy PSP 054 231 89 05
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP 054 231 89 08
Dowódca JRG w Aleksandrowie Kuj. (sprawy operacyjne) 054 231 89 15
Dowódca JRG w Ciechocinku (sprawy szkoleniowe) 054 283 61 23
Sekretariat / kadry / organizacja 054 231 89 05
Sekcja ds. kontrolno – rozpoznawczych i BHP 054 231 89 13
Sekcja ds. kwatermistrzowsko – technicznych 054 231 89 12
Samodzielne stanowisko ds. finansowych 054 231 89 10

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W GMINIE ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

 

OSP Odolion

OSP Opoczki

OSP Ostrowąs

OSP Służewo

OSP Słomkowo

OSP Wołuszewo

 

 

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.