Gmina wiejska Aleksandrów Kujawski to 134 km2 malowniczo położonych terenów o wspaniałych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w części położonych na obszarze Natura 2000.

Gminę zamieszkuje ponad 11 500 mieszkańców przyjaźnie nastawionych do siebie i gości, o ogromnym potencjale i wielkiej kreatywności.

Gmina Aleksandrów Kujawski to doskonałe miejsce do inwestowania (w opracowaniu specjalny obszar gospodarczy w Ośnie; ważny szlak kolejowy/przeładunkowy; opracowane miejscowe plany zagospodarowania terenu dla głównych miejscowości; rozwinięta sieć dróg oraz węzeł autostradowy A1; podróż do Warszawy koleją trwa obecnie 2,5 godziny, do centrum Gdańska autostradą A1 ok. 1,5 godziny oraz niespełna godzinę na międzynarodowe lotnisko w Bydgoszczy; bliskość aglomeracji toruńskiej, włocławskiej oraz bydgoskiej; ponad 400 aktywnych podmiotów gospodarczych głównie o profilu handlowym, budowlanym i transportowym; rozwinięta współpraca samorządu z jednostkami naukowymi we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego; miejsce, w którym zainwestowała jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się i innowacyjnych firm branży budowlanej w regionie kujawsko-pomorskim Astex Puczyńscy Tynki Kleje Farby; w 2014 r. gmina zajęła II miejsce oraz otrzymała Srebrną pieczęć „Lidera wspierania przedsiębiorczości” w prestiżowym konkursie Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego; jest posiadaczem certyfikatu Eurorenoma dla samorządów oraz certyfikatu jakości ISO 9001 dla administracji publicznej; członkostwo gminy w Izbie Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego inicjuje proces ułatwień dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz sprzyja dobrym praktykom współpracy samorządu z przedsiębiorcami)

Gmina Aleksandrów Kujawski to przyjazne warunki do zamieszkania (jedna z najbardziej skanalizowanych gmin w województwie kujawsko-pomorskim; bezpłatne przedszkola; świetlice wiejskie; place zabaw; szkoły; gimnazja; Orlik; system bezpłatnego powiadamiania sms dla mieszkańców o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, zagrożeniach, utrudnieniach; cyklicznie odbywające się imprezy kulturalne i sportowe; czynna współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi; z powodzeniem funkcjonujący fundusz sołecki, gdzie obywatele proponują na jakie cele zostaną wydane pieniądze funduszu). Docenili to mieszkańcy, dzięki którym gmina otrzymała tytuł "Najbardziej przyjaznej gminy w województwie kujawsko-pomorskim" wg plebiscytu Mała ojczyzna 2012 dziennika Rzeczpospolita.

Gmina Aleksandrów Kujawski to atrakcyjne miejsce do wypoczynku (m.in. jezioro w Ostrowąsie z zapleczem turystycznym, sprzętem wodnym i plażą oraz jezioro w Służewie;  lokalne specjały kuchni kujawskiej; gospodarstwa agroturystyczne; ośrodki jazdy konnej w Rożno-Parcele oraz Nowym Ciechocinku; ścieżki rowerowe - szlak „Kujawski”, „Krystynki” i przebiegająca przez Gminę Wiślana Trasa Rowerowa łącząca Beskidy z Bałtykiem; bliskość uzdrowiska Ciechocinek oraz wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO Torunia; sanktuarium maryjne w Ostrowąsie z niezwykłą drogą różańcową i obrazem Matki Bożej na jeziorze; XVI-wieczny kościół w Służewie, w którym znajdują się dzieła znanego rzeźbiarza Wacława Bębnowskiego zaproszonego do Służewa przez ówczesnych dziedziców Wodzińskich. Maria Wodzińska była wielką miłością Fryderyka Chopina; miejsca historyczne jak szlak bursztynowy; rodzinny dom Edwarda Stachury w miejscowości Łazieniec, gdzie co roku w pierwszy weekend września organizowane są Ogólnopolskie Spotkania Poetów „Biała Lokomotywa”.

 

Gmina Aleksandrów Kujawski w liczbach:

 • Obszar: 131,6 km2 (13 160 ha); 
 • Największa gmina powiatu aleksandrowskiego (zajmuje 27,7 % pow. powiatu) 
 • Ludność: 11 500 mieszkańców
 • Podział administracyjny gminy: 28 sołectw, 41 miejscowości

        najwięcej mieszkańców liczy Służewo (1142 mieszkańców)
        najmniej mieszkańców liczy Otłoczynek (13 mieszkańców)

        średnia liczba osób/sołectwo – 410 mieszkańców (10 miejscowości przekracza średnią)


Podzial na sołectwa (mapka):

Solectwa

 

 

Struktura użytkowania gruntów:

Przemysł i budownictwo mieszkaniowe: 1425 ha (11% obszaru gminy)

Użytki rolne: 9547 ha (72,5 %) 

   grunty orne                      8223 ha (62,5 %)
   sady                                   148 ha (1,1 %)
   trwałe użytki zielone      1176 ha (8,9 %)

Lasy:  2188 ha (16,6 %)

 

Komunikacja:

 • rozwinięta sieć dróg lokalnych, krajowa droga nr 91
 • węzeł autostradowy A1 w miejscowości Odolion
 • ważny szlak kolejowy (pasażerski, przeładunkowy)
 • bliskość aglomeracji toruńskiej, bydgoskiej, włocławskie
 • podróż: koleją do Warszawy: 2,5 godzin
 • autem autostradą A1 do centrum Gdańska: ok 1,5 godziny
 • autem na międzynarodowe lotnisko w Bydgoszczy: 60 min
 • bezpośrednie sąsiedztwo 2 ośrodków miejskich: Aleksandrów Kujawski i Ciechocinek

 

W pigułce: inwestuj mieszkaj wypoczywaj

 

inwestuj:

 • położenie geograficzno-infrastrukturakne (A1, droga krajowa nr 91, priorytetowy węzeł kolejowy)
 • wydzielony Specjalny Obszar Gospodarczy Ośno (SOGO) – prace nad uruchomieniem projektu (80 ha) / Współpraca z Uniwersytetem  Łódzkim i Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji
 • 400 aktywnych podmiotów gospodarczych głównie o profilu handlowym, budowlanym i transportowym
 • miejscowe plany zagospodarownia przestrzennego
 • gmina jest członkiem Izby Przemysłowo Handlowej woj. kujawsko-pomorskiego
 • wyróżnienia i nagrody w obszarze wspierania przedsiębiorczości
 • ISO w administracji publicznej
 • certyfikat Euro Renoma


mieszkaj

 • jedna z najbardziej skanalizowanych gmin w woj. kujawsko-pomorskim
 • bezpłatne przedszkola, 2 gimnazja, 6 szkół podstawowych, świetlice wiejskie, place zabaw
 • dobrze wyposażone miejsca aktywnego wypoczynku
 • System Bezpłatnego Powiadamiania SMS dla mieszkańców gminy
 • cyklicznie odbywające się imprezy kulturalne i sportowe; czynna współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi
 • "Najbardziej przyjazna gmina w województwie kujawsko-pomorskim" wg plebiscytu dziennika Rzeczpospolita Mała ojczyzna 2012
 • dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna

 

wypoczywaj:

 •  jeziora z zapleczem turystycznym, do uprawiania sportów wodnych
 •  przez Gminę przebiega Wiślana Trasa Rowerowa łącząca Beskidy z Bałtykiem
 •  miejsca historyczne: szlak bursztynowy, rodzinny dom Edwarda Stachury w miejscowości Łazieniec, zabytkowe kościoły z rzeźbami Wacława Bębnowskiego
 •  Sanktuarium Maryjne w Ostrowąsie
 •  szlaki rowerowe i piesze
 •  stadniny konne, agroturystyki, lokalne specjały kuchni kujawskiej
 •  Natura 2000
 •  bliskość uzdrowiska Ciechocinek oraz Torunia wpisanego na światową listę UNESCO

 

FILM promocyjny gminy

 

RADIO PIK

  radio_pik_1.mp3

  radio_pik_2.mp3

  radio_pik_3.mp3

 

Do pobrania:

kody QR strony  www.gmina-aleksandrowkujawski.pl

  QR kod www.gmina-aleksandrowkujawski.pl

 

kody QR strony BIP  http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl

  QR kod www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl

 

  Kolorowanka Podróże Oleńki po gminie Aleksandrów Kujawski

 

  Album Gminy Aleksandrów Kujawski 2012

 

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.