Konsultacje Społeczne

rrr.jpg

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, Plebanka, Gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły na plakacie.

Interaktywna mapa gminy, która zawiera informacje tekstowe i tabelaryczne opisujące stan planistyczny gminy jako narzędzie konsultacji społecznych. Zobacz mapę

Zapraszamy do udziału w ankiecie, której celem jest określenie potrzeb i opinii dotyczących sporządzenia m.pz.p. oraz mocnych i słabych stron zagospodarowania przestrzennego w gminie. Ankieta jest elementem konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego – Uchwała NR IX/83/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski.Wyniki badania są anonimowe i przedstawione będą jedynie w formie zbiorczej (raport końcowy). Badanie realizowane jest w okresie od marca do czerwca, raport z badań udostępniony na stronie internetowej Gminy.Więcej informacji o pracach nad M.P.Z.P. prowadzonych konsultacjach społecznych można znaleźć w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12 w pokoju nr 12 oraz na stronie Gminy Aleksandrów Kujawski

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Załączniki:

Klauzula informacyjna [115.64 KB]

Plakat informacyjno-promocyjny [1.09 MB]

Plakat informacyjny, zaproszenie [93.13 KB]

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków do MPZP dla obszaru położonego w obrębie ew Ośno Deugie, Plebanka [103.78 KB]

Instrukcja obsługi mapy interaktywnej [3.6 MB]

Raport ze spotkań konsultacyjnych [744.03 KB]

Raport podsumowujący konsultacje społeczne [639.23 KB]

Mapa obszaru objętego konsultowanym planem [1.59 MB]

Opublikowano: 20 stycznia 2020 11:11

Kategoria: Polecane

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 1736

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.