Dom Dziennego Pobytu w Słomkowie

europejskidzienseniora.png

W związku z realizacją projektu „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub z innych przyczyn wymagają pomocy w czynnościach dnia codziennego.

 

  Dla kogo?

Osoby starsze, zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem, niesamodzielne zamieszkujące na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, które ze względu na stan zdrowia lub wiek mają trudności z wykonywaniem przynajmniej jednej z czynności dnia codziennego (np. ubieranie się, poruszanie się, samodzielne jedzenie, kąpanie się itp.)

 

  Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie zapewnia:

  • Ø Specjalistyczną opiekę i fizjoterapię od poniedziałku do piątku w dni robocze      (od 800 do 1600).
  • Ø Poradnictwo prawne i wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich rodzin.
  • Ø Zapewnienie wyżywienia (śniadanie i obiad).
  • Ø Różnorodne zajęcia terapeutyczne : muzykoterapia, artterapia, terapia zajęciowa.
  • Ø Wsparcie i opieka asystentów – wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel.
  • Ø Regularne zajęcia integracyjno-kulturalne (m.in. wyjścia do teatru, kina, spotkania z zaproszonymi gośćmi).

 

  Jak skorzystać z udziału w projekcie?

W ramach pierwszego turnusu, realizowanego w terminie od  01.01.2019r. do 15.11.2019r. wsparciem objętych zostanie 21 osób niesamodzielnych oraz    21 opiekunów faktycznych.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Słowackiego 12,     pokój numer  1.

 

Dodatkowo można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej ddp.slomkowo@op.pl, lub telefonicznie pod numerem 54 282 20 59 wew. 38 lub tel. kom. 692 054 567.


Znalezione obrazy dla zapytania facebook ikona

Załączniki:

ddp_slomkowo_informacja_kolor.docx [56.37 KB]

formularz_zgloszeniowy_ddp_aleks.doc [203 KB]

formularz_zgloszeniowy_opiekun_ddp_aleks.doc [146.5 KB]

karta_oceny_syt_matezyciowej_ddp.docx [54.22 KB]

regulamin_ddp.doc [99.5 KB]

regulamin_rekrutacji_ddp.doc [155.5 KB]

Opublikowano: 07 grudnia 2018 12:42

Kategoria: Polecane

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 2006

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.