Utylizacja odpadów komunalnych oraz zaużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w gminie

recykling.jpg

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na podstawie umowy z Gminą Aleksandrów Kujawski świadczy usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i przekazuje do składowania odebrane zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Służewie (87-710 Służewo, ul. Polna 87) z Regionu 3 - Południowego (tzw. RIPOK), wskazanej w Załączniku do Uchwały nr XXXII/545/17 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ,,Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023 – 2028”.

 

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na podstawie umowy z Gminą Aleksandrów Kujawski prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Służewie (87-710 Służewo, ul. Polna 87), w którym przyjmowany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny od mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski.

PSZOK czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 – 15:00, oraz w soboty
w godz. 9:00 – 13:00


Kolorowa segregacja odpadów w Gminie Aleksandrów Kujawski CZYTAJ

Opublikowano: 05 marca 2016 09:50

Kategoria: Polecane

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 3279

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.