Program 500+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać od dnia 1 kwietnia 2016r.

W przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.

W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., zastosowanie mają podstawowe przepisy, zgodnie z którymi prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w powyższym terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Przyznanie świadczenia wychowawczego następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

Więcej informacji:

www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/swiadczenie-wychowawcze-500-zlotych-na-dziecko

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu uprzejmie informuje, że od 1 kwietnia 2016r. osoby posiadające profil PUE będą miały możliwość wypełnienia i wysłania wniosku 500+ elektronicznie poprzez PUE. Wniosek zostanie przekazany do właściwego organu jakim w rozumieniu ustawy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek 500+  będzie także dostępny  na stronie www.zus.pl w wersji „do wypełnienia i wydruku”. Wypełniony i wydrukowany bezpośrednio ze strony ZUS formularz należy następnie złożyć we właściwym urzędzie.

W połowie kwietnia 2016 r. zostanie również uruchomiona możliwość zalogowania się do PUE za pomocą mechanizmów bankowych . Osoba korzystająca z serwisu bankowości elektronicznej, będzie mogła klikając w odpowiednią ikonę na stronie banku:

- Założyć konto na PUE    http://pue.zus.pl/

- Zalogować się na profilu PUE ( jeśli go posiada)    http://pue.zus.pl/

Również w połowie kwietnia 2016r. na stronie ZUS zostanie udostępniona możliwość zalogowania się do PUE ZUS za pomocą mechanizmów bankowych.

Z tej funkcjonalności będzie można skorzystać klikając polecenie „loguj przez bank” i  wybierając właściwy bank  z listy rozwijalnej.

Załączniki:

Wniosek 500+ [551.55 KB]

Opublikowano: 01 grudnia 2019 09:30

Kategoria: Ogłoszenia

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 2262

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.