Informacja dla pszczelarzy, posiadaczy rodzin pszczelich oraz mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski

zgnilec.jpg

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski przekazuje informację Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia obszaru występowania zgnilca amerykańskiego pszczół jako obszaru zapowietrzonego w gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Grabie i Opoczki zgodnie z rozporządzeniem nr 9/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2020 r. poz. 3122)


Podkreślić należy, że w obszarze zapowietrzonym w miejscowości Grabie i Opoczki oraz w granicach obszaru określonym w Rozporządzeniu zakazuje się:

- przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin pszczelich, matek pszczelich, pszczół, pni pszczelich, plastrów, produktów pszczelich, uli i ich wyposażenia bezpośrednio z pasiek oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;

- pozyskiwania produktów pszczelich od rodzin pszczelich podejrzanych o chorobę;

- organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Załączniki:

1. Rozporządzenie nr 9/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2020 r. poz. 3122) [954.91 KB]

Opublikowano: 26 czerwca 2020 10:27

Kategoria: Ogłoszenia

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 275

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.