Szacowanie strat w uprawach rolnych - susza

W związku z ukazaniem się Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca 2019 r., Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód w uprawach rolnych, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – susza.

W związku z powyższym informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie zakresu i wysokości szkód, w gospodarstwach rolnych położonych na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski, na udostępnionym druku, w terminie do 26 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12.

Wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dostępne są w tut. Urzędzie Gminy (Biuro Obsługi Interesanta, ul. Słowackiego 12, tel. 542822059) oraz na stronie internetowej: www.gmina-aleksandrowkujawski.pl.

UWAGA: Wnioski zgłoszone po terminie nie będą uwzględnione w zbiorczym protokole strat.

Załączniki:

wniosek_o_oszacowanie_strat__susza_2019_.pdf [367.15 KB]

Opublikowano: 10 lipca 2019 12:47

Kategoria: Ogłoszenia

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 668

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.