Szacowanie strat w uprawach rolnych - powódź

W związku z wystąpieniem do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w dniu 4 czerwca 2019 r. o powołanie komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód w uprawach rolnych, spowodowanych niekorzystnym zjawiska atmosferycznego – powodzią w Gminie Aleksandrów Kujawski, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód, w gospodarstwach rolnych położonych na obszarze sołectw Otłoczyn, Słońsk Dolny, Wołuszewo, składać można na udostępnionym druku, w terminie do 14 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12.

Wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dostępne są w tut. Urzędzie Gminy (Biuro Obsługi Interesanta, ul. Słowackiego 12, tel. 542822059) oraz na stronie internetowej: www.gmina-aleksandrowkujawski.pl.

UWAGA: Wnioski zgłoszone po terminie nie będą uwzględnione w zbiorczym protokole strat.

Załączniki:

wniosek_o_oszacowanie_strat__kompletny_.pdf [521.2 KB]

ogloszenie.pdf [145.86 KB]

Opublikowano: 06 czerwca 2019 14:38

Kategoria: Ogłoszenia

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 403

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.