Dofinansowanie do utylizacja azbestu.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do unieszkodliwienia oraz zabezpieczenia azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Osoby chcące skorzystać z przedmiotowej dotacji muszą złożyć załączony wniosek w terminie do 19 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim (ul. Słowackiego 12, 87–700 Aleksandrów Kujawski – Biuro Obsługi Interesanta).

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia dla jednego posiadacza nieruchomości nie może przekroczyć 10.000,00 złotych i wynosi do 50% jego kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej jak:

1)   800,00 zł za 1 Mg – dla demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest;

2)   500,00 zł za 1 Mg – dla transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.


Pozostałą kwotę dopłaca właściciel nieruchomości.

Koszty nowego pokrycia dachowego nie są kosztami kwalifikowanymi i leżą po stronie właściciela posesji.


Załączniki:

azbest__ogloszenie.pdf [244.67 KB]

wniosek__aktualny.pdf [475.86 KB]

Opublikowano: 18 lutego 2019 17:15

Kategoria: Ogłoszenia

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 320

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.