Otwarte konkursy ofert na rok 2019

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, iż z dniem 29 stycznia 2019 r. ogłasza konkursy ofert na:

Otwarty konkurs ofert nr 1/2019 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2019 Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2019 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2019

oraz

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert nr 1/2019 z zakresu realizacji zadania  rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2019.

Szczegóły: tutaj

Otwarty konkurs ofert nr 2/2019 na realizację zadania w zakresie dofinansowania na realizację zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2019 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 na realizację  zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,  w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie turystyki i krajoznawstwa, z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

oraz

nabór kandydatów na członków komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert nr 2/2019 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 na realizację  zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,  w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie turystyki i krajoznawstwa, z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Szczegóły: tutaj

 

 

Opublikowano: 30 stycznia 2019 09:48

Kategoria: Ogłoszenia

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 492

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.