Kolorowa segregacja odpadów w Gminie Aleksandrów Kujawski

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. u. z 2017 r. poz. 19) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwałą nr XXXII/263/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z w/w regulaminem od 1 października 2017 r. właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, odpady biodegradowalne, zmieszane odpady komunalne w workach lub pojemnikach oznaczonych odpowiednimi kolorami. Worek lub pojemnik musi ponadto posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu gromadzonego w worku lub pojemniku.

Załączniki:

regulamin__2017.pdf [208.12 KB]

segregacja__ulotka_informacyjne.pdf [1.15 MB]

Opublikowano: 09 sierpnia 2017 09:42

Kategoria: Ogłoszenia

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 1599

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.