KONSULTACJE - Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2030

W związku z prowadzonymi pracami aktualizacyjnym nad dokumentem pod nazwą ,,Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2030”, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych.

Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020–2030przez najbliższe lata będzie jednym z najważniejszych dokumentów planistycznych gminy. Będzie nie tylko wyznaczała kierunki rozwoju i cele jakie chcemy osiągnąć, ale również będzie wyrazem aspiracji jakie mamy jako wspólnota samorządowa.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety. Zebrane opinie i sugestie będą pomocne w opracowaniu kierunków działań i wizji rozwoju Gminy w najbliższych latach. Uwaga, ankieta jest w pełni anonimowa a przekazane przez Państwa dane będą traktowane jako poufne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy: radnych, sołtysów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne do włączenie się w proces tworzenia strategii.

Ankietę należy wypełnić przy pomocy formularza: uruchom ankietę.

Ankieta będzie aktywna do wypełnienia do dnia 02.12.2020 r.

Jednocześnie, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, o możliwości zapoznania się na stronie https://gmina-aleksandrowkujawski.pl/ z projektem "Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020–2030”.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie do 02.12.2020 r. :

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski;
  • drogą mailową na adres e-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

Opinie wniesione po terminie określonym w ww. ogłoszeniu nie będą uwzględnione. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.

Wójt Gminy
Aleksandrów Kujawski
/-/ Andrzej Olszewski

Załączniki:

Ogłoszenie o konsultacjach [516.7 KB]

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2030 [1.64 MB]

Opublikowano: 10 listopada 2020 13:23

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 230

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.