Ogłoszenie o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii (…)

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje o sporządzeniu projktu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckiego oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Przedmiotowy projekt został przyjęty zarządzeniem nr 54/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie podziału województwa kuj-pom na obwody łowieckie oraz zaliczenia obowodów łowieckich do kategorii. Przygotowany projekt przedmiotowej uchwały zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - ul. Targowa 13/15 87-100 Toruń pok. nr 207 oraz zamieszczony n astronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem:

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/category/srodowisko/informacje-publiczne/

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenie-o-sporzadzeniu-projektu-uchwaly-w-sprawie-podzialu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-obwody-lowieckie-oraz-zaliczenia-obwodow-lowieckich-do-kategorii/

W załączniku Obwieszczenie z dnia 23 września 2020 r. (sygn. ŚG-III.7131.48.2020)

Załączniki:

obwieszczenie.pdf [470.72 KB]

Opublikowano: 12 października 2020 13:57

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 237

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.