Podsumowanie konsultacji społecznych projektu dokumentu „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuję o zakończeniu przeprowadzonych w okresie od dn. 26 czerwca 2020 roku i potrwają do dn. 2 SIERPNIA 2020 konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Aleksandrów Kujawski a następnie organizacjami pozarządowymi działającymi na ternie Gminy i mające tu swoją siedzibę, dotyczących przystąpienia do sporządzenia projektu dokumentu „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”.

Przedmiotem konsultacji społecznych była koncepcja transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, jako obowiązkowy element wniosku o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizującego projekt pozakonkursowy pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020,  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Z uwagi na powyższe Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zaprasza do zapoznania się organizacje pozarządowe i mieszkańców Gminy z zebranymi materiałami w tym dokumentem „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”dostępnymi w pokoju 106 I piętro w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Opublikowano: 04 sierpnia 2020 10:51

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 105

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.