Wyjazd studyjny - „Prezentacja dobrych praktyk ekologicznej działalności rolniczej na obszarach wiejskich szansą dla rolnictwa ekologicznego w Gminie Aleksandrów Kujawski”

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje o możliwości udziału w wyjeździe studyjnym do miejscowości Pokrzydowo w ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pod nazwą „Prezentacja dobrych praktyk ekologicznej działalności rolniczej na obszarach wiejskich szansą dla rolnictwa ekologicznego w Gminie Aleksandrów Kujawski” organizowanego w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wyjazd zaplanowany jest na 10 września 2020 roku, tj. czwartek.

Celem operacji pn. „Prezentacja dobrych praktyk ekologicznej działalności rolniczej na obszarach wiejskich szansą dla rolnictwa ekologicznego w Gminie Aleksandrów Kujawski”  jest promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym, usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz do zatrzymania tendencji spadkowej ilości gospodarstw rolnych, prowadzonych w systemie rolnictwa ekologicznego. Operacja pozwoli na zniwelowanie wielu problemów, które jednocześnie stanowią barierę dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i tym samym dla rynku żywności ekologicznej.

Gmina Aleksandrów Kujawski zaprasza chętnych rolników, sadowników, drobnych przetwórców, producentów żywności, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich - osób które są zainteresowane sposobem działania i organizacji gospodarstwa prowadzonego w systemie rolnictwa ekologicznego oraz przetwarzaniem swoich płodów rolnych w celu znalezienia dodatkowych odbiorców swoich produktów, uatrakcyjnienia swojej działalności i tym samym zwiększenia swoich dochodów poprzez „wejście” na rynek z ponadprogramowymi produktami.

Zainteresowanych wyjazdem zapraszamy do złożenia wniosku rekrutacyjnego i oświadczeń uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski. Dokumenty te można pobrać ze strony internetowej: www.gmina-aleksandrowkujawski.pl i www.ziemiakujawska.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski. Liczba miejsc ograniczona (max. 23 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

Program wizyty studyjnej [107.47 KB]

Regulamin wyjazdu studyjnego [124.66 KB]

Wniosek rekrutacyjny [24.86 KB]

Opublikowano: 30 lipca 2020 13:45

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 482

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.