Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”

uslugi_indywidualnego_transportu_door1.jpg

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”

 

Wójt Gminy Aleksandrow Kujawski zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”.

Konsultację mają służyć pomocą Gminie Aleksandrów Kujawski w spójnym i przejrzystym przedstawieniu kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, jako obowiązkowy element wniosku o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizującego projekt pozakonkursowy pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020,  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Szczegółowe wyjaśnienia pojęć i praktyczne wskazania, służące przygotowaniu przez Gminę Aleksandrów Kujawski koncepcji, znajdują się w odrębnym dokumencie, stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu grantowego („Wytyczne do przygotowania przez wnioskodawców kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”), oraz załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu grantowego („Minimalne wymogi w zakresie standardu usługi door-to-door”)

Państwa opinia i wyrażenie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej w niniejszym formularzu pozwolą Gminie Aleksandrów Kujawski na przygotowanie analizy do ww. dokumentu i pomogą zdefiniować problemy mieszkańców gminy w tym zakresie.

Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych w Gminie, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek rehabilitacji, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony.

Ankieta jest anonimowa, chodzi o wskazanie przez osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne) obszaru Gminy, który mógłby być wzięty pod uwagę w dokumencie oraz wskazanie potrzeby mieszkańca gminy.

usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się dn. 26 czerwca 2020 roku i potrwają do dn. 2 SIERPNIA 2020 r., przy czym odbywać się będą w formie:

  1. Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 w Biurze Obsługi Interesanta
  2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie BIP Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 w Biurze Obsługi Interesanta. Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Gminy jest Monika Rolirad  tel. 54/2822059

 


 

                                                            
uslugi_indywidualnego_transportu_door1.jpg 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONSULTACJACH I WYPEŁNIENIE ANKIET


Załączniki:

FORMULARZ - Konsultacje społeczne door-to-door [307.6 KB]

FORMULARZ - Konsultacje społeczne door-to-door [74.21 KB]

uslugi_indywidualnego_transportu_door1.jpg [72.49 KB]

Opublikowano: 26 czerwca 2020 11:20

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 1342

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.