Projekt wyłożenia do publicznego wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowiska

Załączniki:

pl67221622020mz.pdf [1006.73 KB]

pos_studium_gm_aleksandrowkujawski_wylozenie_06_2020.pdf [4.29 MB]

rys_1_uwarunkowania_studiumak_wylozenie_06_2020_zm.jpg [34.04 MB]

rys_2_kierunkizagospodarowania_studiumak_wylozenie_06_2020_zm.jpg [34.02 MB]

studium_aleksandrowkujawski_tekst_etapwylozenie_06_2020.pdf [21.26 MB]

Opublikowano: 19 czerwca 2020 13:42

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 133

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.