WAŻNE ! Od 16 marca wystąpią ograniczenia w dostępie do usług urzędu dla Interesantów.

INFORMACJA

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zarządza zamknięcie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski dla interesantów od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.

 

 

1. Tylko w sytuacjach wyjątkowych udostępniona zostanie mieszkańcom specjalnie wydzielona strefa Biura Obsługi Interesanta na parterze w budynku Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski przy ulicy Słowackiego 12 w Aleksandrowie Kujawskim po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem urzędu.

2. Oddział Urzędu przy ulicy Chopina 6 w Aleksandrowie Kujawskim będzie zamknięty dla interesantów.

3. Preferowana forma kontaktu z Urzędem:

a)     telefoniczna

Telefon ogólny do Urzędu Gminy: 54 282 2059

Sekretariat: wew. 21

Budownictwo: wew. 35

Inwestycje: wew. 33
Podatki: wew. 28

Opłat lokalne i windykacja: wew. 53

Ewidencja ludności / Dowody Osobiste / Działalność Gospodarcza: wew. 29

Świadczenia rodzinne/wychowawcze: wew. 31, 36

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:  wew. 39

Zamówienia Publiczne: wew. 48

Rada Gminy: wew. 41

 

Straż Gminna: tel. 600 949 236

Gminny Zespół Obsługi Szkół: tel.  54 282 23 71

 

b)     za pośrednictwem platformy e-PUAP ( www.epuap.gov.pl ). Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu przez konto internetowe banku, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego. Profil zaufany jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie:  www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany W sytuacjach wyjątkowych w specjalnej wydzielonej strefie Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu przy ul. Słowackiego 12 w Aleksandrowie Kujawskim będzie przyjmowana korespondencja i przesyłki do Urzędu.

4. Kasa Urzędu będzie nieczynna. Wszelkie opłaty prosimy regulować poprzez przelewy bankowe bądź bez prowizji w oddziale Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim

Opublikowano: 15 marca 2020 11:46

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 423

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.