31 maja 2019 r. upływa termin wpłaty II raty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przypominamy, że termin wpłaty drugiej raty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych upływa 31 maja 2019 r. Prosimy o terminową wpłatę.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty doliczana jest opłata dodatkowa, która wynosi 30%. Opłata dodatkowa liczona jest od kwoty opłaty rocznej danego zezwolenia a nie od raty opłaty! Jeżeli naliczona opłata dodatkowa w ciągu 30 dni nie zostanie wpłacona - zezwolenie wygasa. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wpłaty należy dokonać w kasie urzędu gminy lub na rachunek bankowy gminy:

91 9537 0000 0010 5356 2000 0026 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i symbolami zezwoleń (A,B,C).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, pokój nr 7 i pod numerem telefonu: 54 282 20 59 wew. 29. Sprawy prowadzi Agnieszka Grabowska.

Przedsiębiorco pamiętaj, masz 14 dni na zgłoszenie wszelkich zmian danych zawartych w zezwoleniu, w tym również informacji o zaprzestaniu prowadzenia działalności w tym zakresie.

Opublikowano: 23 maja 2019 10:46

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 505

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.