Nieodpłatna pomoc prawna – zmiany od 1.01.2019 roku

npp_1.png

Pierwszą i najważniejszą zmianą w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2030 ze zm.) jest to, że z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. Dzięki zmianom, które obowiązują od 01 stycznia 2019 roku będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej ale i nieodpłatnej pomocy obywatelskiej i z nieodpłatnej mediacji (w pełnym zakresie od 2020 roku).

Rozszerzeniu ulega zakres świadczonej pomocy prawnej. Od 01 stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna polega na:

  1. poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub

  2. wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub

  3. sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach np. plan wyjścia z zadłużenia czy porady z zakresu spraw mieszkaniowych.

W gminie Aleksandrów Kujawski punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łazieniec. Porady prawne będą udzielane w każdy wtorek w godz. 11:00-15:00.

 

Załączniki:

npp_2.png [145.92 KB]

Opublikowano: 02 stycznia 2019 13:37

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 1130

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.