ANKIETA - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski

W związku z przeprowadzanymi konsultacjami społecznymi dotyczących opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Gminy Aleksandrów Kujawski, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że na stronie internetowej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ( http://gmina-aleksandrowkujawski.pl ) w postaci elektronicznej oraz w Biurze Obsługi Interesanta znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski przy ul. Słowackiego 12 dostępna  jest ankieta (wersja papierowa), której celem jest określenie mocnych i słabych stron zagospodarowania przestrzennego w gminie oraz potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego. W związku z tym, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zachęca do wypełnienia przedmiotowej ankiety do dnia 10.07.2018 r. Ankietę można wypełnić przy pomocy aktywnego formularza ankiety, bądź w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski lub u sołtysa danej miejscowości.

LINK DO ANKIETY

Opublikowano: 24 maja 2018 08:23

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 1224

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.