Od 30 kwietnia ulga w składkach ZUS i działalność nierejestrowana w CEiDG – ułatwienia dla nowych firm

Wprowadzenie nowej ulgi w składkach ZUS dla nowych firm

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą będą zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Następnie przedsiębiorca będzie mógł przejść na ubezpieczenie społeczne w ZUS w ramach tzw. małego ZUS-u (24 miesiące preferencji w składkach). Ulga będzie przysługiwała osobompodejmującym działalność po raz pierwszy lub dla tych już kiedyś prowadzących działalność (jeżeli upłynęło co najmniej 60 miesięcy od zakończenia poprzedniej działalności). Z ulgi na start nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy wykonują prace na rzecz swego byłego pracodawcy, u którego pracowali w danym lub poprzednim roku kalendarzowym i wykonywali czynności wchodzące w zakres działalności gospodarczej. Okres 6 miesięcy bez składek ma rozpoczynać się od momentu podjęcia przez daną osobę fizyczną działalności gospodarczej, czyli od momentu faktycznego rozpoczęcia wykonywania jej.

W okresie zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca opłaca składkę zdrowotną, która w 2018 roku wynosi 319,94 zł. Przypomnijmy, że mały ZUS w 2018 r. wynosi 504,66 zł (bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe) lub 520,10 zł (ze składką na ubezpieczenie chorobowe). Z kolei duży ZUS wynosi odpowiednio 1.166,85 zł lub 1.232,16 zł

Wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej

Będzie ona dotyczyć m.in. drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług. Jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (1050 zł), działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych. Będzie możliwa dla osób, które wykonują działalność osobiście (nie w spółce) oraz dla osób, które przez ostatnie 5 lat nie prowadziły firmy. Działalność taka nie może być objęta wymogiem uzyskania koncesji, pozwolenia czy licencji. W sytuacji, kiedy osoba skorzystała z wyżej wymienionego uprawnienia, a przychód w danym miesiącu przekroczył 50%, działalność ta staje się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie. Od tego dnia biegnie 7-dniowy termin na złożenie wniosku o wpis do CEIDG.

więcej na stronie biznes.gov.pl - Konstytucja Biznesu

 

Załączniki:

przyklad_ulgi_na_start.png [56.33 KB]

przyklad_dzialalnosci_nierejestrowej.png [65.88 KB]

Opublikowano: 13 kwietnia 2018 12:19

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 1032

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.