Stowarzyszenie Stawskie Forum Rozwoju

Kategorie: Stowarzyszenia

Opis: Zakres działalności: celem stowarzyszenia jest: aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego; promowanie gminy Stawki i jej mieszkańców; promowanie Kujaw i jego mieszkańców; czynny współudział w tworzeniu zasad polityki rozwoju regionalnego; wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego; integrowanie środowisk opiniotwórczych gminy Stawki i Kujaw; kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych środowiska lokalnego; inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych; podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności; promowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

– przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie: Katarzyna Biniak
– obszar działania: –
– nr w rejestrze: 6

Lokalizacja:

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: aleksandrowski

Gmina: Aleksandrów Kujawski

Adres: ul. Okrężna 12

Miejscowość: Stawki

Kod pocztowy: 87-700

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.