Uczniowski Klub Sportowy „Wietnamskie Sztuki Walki”

Kategorie: Stowarzyszenia, Kluby sportowe

Rodzaj: UKS

Opis: Zakres działalności: organizacja i współzawodnictwo sportowe w Ju-Jitsu a także podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju Ju-Jitsu; planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów i członków Klubu;
angażowanie wszystkich uczniów i członków Klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; organizacja działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; propagowanie wiedzy związanej ze sztukami i sportami walki wraz z ich nauczaniem; rozwijanie działalności prowadzącej do podnoszenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży; upowszechnianie rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej; organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych na terenie Polski oraz poza jej granicami; rozwijanie działalności prowadzącej do doskonalenia postaw etycznych i moralnych osób uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Klub; rozwój i propagowanie rekreacji i turystyki kwalifikowanej; wsparcie osób niedostosowanych społecznie, osób w podeszłym wieku oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
postęp w integracji i aktywizacji społeczności lokalnej; rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju lokalnego; rozwój działalności wpływającej na poprawę jakości życia mieszkańców za pomocą sportu i rekreacji; propagowanie medycyny wschodniej oraz nauczanie metod relaksacyjnych.

– skład Zarządu: Marcin Świątkowski – Prezes, Donald Smokowski – Wiceprezes, Przemysław Spychalski – Skarbnik

– obszar działania: Rzeczpospolita Polska, kraje Unii Europejskiej, pozostałe części świata
– nr w rejestrze: 44

Lokalizacja:

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: aleksandrowski

Gmina: Aleksandrów Kujawski

Adres: Brzeska 68

Miejscowość: Służewo

Kod pocztowy: 87-710

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.