Uczniowski Klub Sportowy „Smyk Wołuszewo” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wołuszewie

Kategorie: Stowarzyszenia, Kluby sportowe

Rodzaj: UKS

Opis: Zakres działalności: celem klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe gminy oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu; angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim; organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej; organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu; integracje środowiska lokalnego do czynnego uprawiania sportu, szczególnie rozwijania umiejętności ruchowych w mini piłce siatkowej oraz unihokeju.

– skład Zarządu: Jerzy Smykowski – Prezes, Krzysztof Marulski – Sekretarz, Dorota Grefkiewicz – Członek Zarządu, Iwona Bonowicz – Członek Zarządu, Jerzy Dąbrowski – Członek Zarządu.

– obszar działania: Gmina Aleksandrów Kujawski
– nr w rejestrze: 32

Lokalizacja:

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: aleksandrowski

Gmina: Aleksandrów Kujawski

Miejscowość: Wołuszewo 79

Kod pocztowy: 87-720

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.