Bezpieczny pieszy (23.01.2020)

W dniach 17 i 23 stycznia strażnicy Straży Gminnej wspólnie z funkcjonariuszami Policji przeprowadzili kolejne działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Podczas kontroli rozdawano pieszym i rowerzystom opaski odblaskowe i kamizelki odblaskowe. Działania te mają na celu poprawę widoczności tej grupy uczestników ruchu drogowego na drogach co znacznie wpłynie na zwiększenie ich bezpieczeństwa szczególnie w okresie ograniczonej widoczności.

Istnieje obowiązek, że pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Zachęcamy pieszych do korzystania z elementów odblaskowych również tam, gdzie przepisy tego nie nakazują – czyli na odcinkach dróg w obszarze zabudowanym.

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.