Bezpieczny pieszy (26.02.2019)

W dniu 26 lutego funkcjonariusze Policji wspólnie ze Strażą Gminną przeprowadzili kolejne działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Podczas kontroli rozdawano pieszym opaski odblaskowe i kamizelki odblaskowe. Działania te mają na celu poprawę widoczności pieszych na drogach co znacznie wpłynie na zwiększenie ich bezpieczeństwa w szczególnie w okresie ograniczonej widoczności.

Istnieje obowiązek, że pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Zachęcamy pieszych do korzystania z elementów odblaskowych również tam, gdzie przepisy tego nie nakazują – czyli na odcinkach dróg w obszarze zabudowanym.

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.