O Smogu Naszym Wrogu (akcja Straży Gminnej i Policji - luty 2019)

W Szkołach Podstawowych w Wołuszewie, Ostrowąsie, Opokach Przybranowie, Służewie i Stawkach z uczniami klas III - V Strażnicy Gminni przeprowadzili spotkania poświęcone tematyce zanieczyszczeń i poprawie jakości powietrza. Omówili podstawowe zagadnienia związane z powstawaniem smogu oraz sposoby jak go ograniczać.

Dzieci wykazywały się dużą znajomością wiedzy dotyczącej ochrony środowiska przyrodniczego, wskazywały działania jakie należy podjąć, aby bronić przed smogiem. Zabierający głos byli zgodni, że w piecu domowym nie wolno palić śmieci, a szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych.

Wszystkim uczestnikom rozdano książeczkę edukacyjną: „O Smogu - Naszym Wrogu” zawierającą informacje dydaktyczne, przeplatywane z kreatywnymi zadaniami oraz przekazano plakaty o tej tematyce: „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”.

Dorosłym przypominamy również, że spalanie odpadów zagrożone jest karą grzywny do 5 000 zł.

Mamy nadzieję, że powyższe działania przyczyniły się do wzrostu świadomości ekologicznej, co będzie miało pozytywny wpływ na stan powietrza w Naszej Gminie.

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.