Działania „Bezpieczny pieszy” (7.03.2018 Gmina Aleksandrów Kujawski)

W dniu 7 marca na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski funkcjonariusze Policji wspólnie ze Strażą Gminy przeprowadzili kolejne działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podczas kontroli rozdawano pieszym opaski odblaskowe i kamizelki odblaskowe. Działania te mają na celu poprawę widoczności pieszych na drogach co znacznie wpłynie na zwiększenie ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym szczególnie w okresie ograniczonej widoczności.

PAMIĘTAJMY !!!

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Należy jednak pamiętać o tym, że fakt korzystania z oznakowanego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przypominamy również, że jedną z przyczyn licznych wypadków drogowych jest brak odpowiedniej widoczności pieszych w porze wieczorowo-nocnej. Dlatego apelujemy o stosowanie elementów odblaskowych na wierzchniej odzieży, co zwiększa szansę pieszego na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności.

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.