"Świeć przykładem” w Gminie Aleksandrow Kujawski (17.11.2017 Gmina Aleksandrów Kujawski)

W dniu 17 listopada aleksandrowscy policjanci wspólnie ze Strażą Gminną przeprowadzili akcję edukacyjno- informacyjną pn. „Świeć Przykładem”. W trakcie działań zwracano szczególną uwagę czy poza terenem zabudowanym piesi w miejscu widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego noszą obowiązkowe elementy odblaskowe. Zwracano również uwagę na rowerzystów i prawidłowe oświetlenie rowerów.

Niechronionych uczestników ruchu drogowego pouczano o obowiązku noszenia elementów odblaskowych przez osoby poruszające się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym oraz zachęcano aby piesi korzystali z elementów odblaskowych również tam, gdzie przepisy tego nie nakazują czyli na nieoświetlonych odcinkach dróg w obszarach zabudowanych.

W trakcie działań policjanci wspólnie ze Strażą Gminną przekazywali kamizelki odblaskowe i opaski dla pieszych i rowerzystów celem poprawy ich widoczności na drodze co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.