Orkiestra Dęta Księżnej Kujaw z Ostrowąsa im.ks. kan. Jana Matusiak

Powstanie i prężny rozwój Parafialnej Orkiestry Dętej ,,Księżnej Kujaw’’ noszącej dziś imię ks. Kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie, w kategoriach wiary można przyjąć niemalże za cudowną ingerencję Matki Boskiej. Taki wniosek nasuwa się, biorąc pod uwagę fakt, iż inicjatora jej założenia, wieloletniego kierownika organizacyjnego, a jednocześnie duchowego opiekuna, Pan Bóg nie obdarzył zbyt wybitnym słuchem czy zdolnościami muzycznymi. Ksiądz Jan kochał muzykę i wiedział, że nic tak jak jej piękno nie przemawia dogłębnej do ludzkiego wnętrza, budząc w sercu pozytywne uczucia i wiarę w Boga - źródło wszelkiego piękna i dawcę artystycznych talentów. Tuż po przejściu do Ostrowąsa u ks. Matusiaka zrodziło się gorące pragnienie utworzenia przy parafii orkiestry dętej, wspomagającej zarówno religijne, jak i patriotyczne uroczystości odbywające się w sanktuarium. Impulsem do tego stała się goszcząca w Ostrowąsie po raz pierwszy latem 1979 roku, zmierzająca na Jasną Górę, piesza pielgrzymka. Pragnąc dostojnie powitać i uhonorować trud pątników, ks. Jan zorganizował z okolicznych miejscowości instrumentalistów, którzy przy wtórze religijnej i marszowej muzyki, wprowadzali grupy pielgrzymów w progi ostrowąskiego sanktuarium. Zapowiedział wówczas, że w następnym roku przywita ich już miejscowa orkiestra. Obietnicę tę spełnił. Niesłychany zapał i charyzma sprawiły, że na wystosowany latem 1979 roku jego apel o utworzeniu orkiestry dętej, niemal natychmiast odpowiedziało około pięćdziesięciu w większości młodych parafian. W celu przesłuchania kandydatów i przeprowadzenia rekrutacji zaangażował dwóch muzyków orkiestry wojskowej z Torunia: Stanisław Daczkowskiego i Romana Rygielskiego. Po dokonaniu naboru zostali oni zatrudnieni w charakterze kapelmistrzów.

Od momentu powstania orkiestry ks. Jan starał się uczestniczyć w próbach zespołu. Swoją obecnością i dobrym słowem dodawał otuchy początkującym muzykom do niezrażania się trudnościami w nauce i mobilizował do doskonalenia artystycznych umiejętności. Używał często ewangelicznego porównania, aby nie zakopywali talentów, którymi Pan Bóg ich obdarzył. Pierwsze instrumenty zakupione zostały przez ks. Matusiaka z funduszy parafialnych. Po kilku miesiącach przygotowań orkiestra gotowa była do publicznego zaprezentowania się na forum parafii. Premierowy występ odbył się na Wielkanoc 1980 roku. W związku z poszerzaniem obsady zespołu, w miarę możliwości finansowych, ilościowo i jakościowo wzbogacał jego instrumentarium. W kolejnych latach niektórzy członkowie orkiestry z własnych oszczędności inwestowali w zakup wyższej klasy instrumentów. Początkowym strojem orkiestry były akcentujące jej maryjny charakter jednolite niebieskie szarfy, zakładane na odświętny strój. Z biegiem czasu ks. Matusiak wyposażył jej członków w kujawskie stroje ludowe. Jesienią 2013 roku, dzięki staraniom Urzędu Gminy Aleksandrów  Kujawski, zespół wzbogacił się w nowe instrumentarium oraz kujawskie stroje zakupione ze środków jednego z programów pomocowych Unii Europejskiej. Zespół prezentuje się w nich podczas uroczystych występów, co świadczy o silnym jego zawiasku z regionem. Wspomniani wyżej pierwsi twórcy kapelmistrzowie pełnili swoją funkcję do uroczystości koronacji obrazu w 1986 roku. Ich następcą został Edward Krzemiński z Aleksandrowa Kujawskiego, który prowadził orkiestrę do chwili swojej śmierci w 2000 roku. Po nim kapelmistrzem został jeden z członków orkiestry, grający w niej od początku istnienia zespołu, Krzysztof Wołoszczak. Od 2008 roku funkcje przewodnie zostały rozdzielone: kapelmistrzem został Roman Organiściak, natomiast Krzysztofowi Wołoszczakowi, powierzono stanowisko kierownika organizacyjnego zespołu. Orkiestra jest funkcją wielopokoleniową. Częstą rodzinną praktyką muzyków, grających w niej od lat, jest wdrażanie młodego pokolenia w arkana sztuki gry na instrumentach dętych. Rodzice przekazują zamiłowanie muzyczne swoim dzieciom. Dzięki temu rozpiętość wiekowa członków zespołu sięga kilkudziesięciu lat. Najstarszy liczy około 60, najmłodsi mają po 12-13 lat. Obok religijnego i artystycznego pożytku, jaki okazują parafii i lokalnemu środowisku, zaangażowanie w działalność orkiestry jest dla nich swego rodzaju sposobem na życie, okazją do wzajemnego zbliżenia oraz integracji z miejscową społecznością. Wypracowaną przez lata tradycją stały się regularne niedzielne próby orkiestry, odbywające się w kościele w międzyczasie sprawowanej liturgii, tj. w godzinach  10-11.30. muzycy ćwiczą nowe utwory oraz doskonalą poznane już kompozycje. Repertuar zespołu obejmuje pieśni religijne wykonywane w Ostrowąsie podczas uroczystości kościelnych, świąt, odpustu parafialnego, liturgii żałobnych. Na początku sierpnia każdego roku, orkiestra wita i żegna grupy pieszych pielgrzymów z terenu Pomorza, których trasa wiedzie przez Ostrowąs. Doprowadza pątników do sanktuarium i odprowadza do granic parafii. Dużym powodzeniem cieszą się gościnne występy orkiestry, o czym świadczą liczne zaproszenia do uświetnienia uroczystości odpustowych w parafiach diecezji włocławskiej i diecezji z nią sąsiadujących.

Niemal co roku, począwszy od 1982, orkiestra bierze udział w odbywających się w pierwszą niedzielę września Ogólnopolskich Dożynkowych na Jasnej Górze. Zapraszana jest także na organizowaną w Warszawie przez Krajowy Związek rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, ogólnopolską wystawę stołów wigilijnych oraz wielkanocnych, gdzie reprezentuje region kujawski.

Z sukcesami uczestniczy w festiwalach folklorystycznych w Golubiu Dobrzyniu, Spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Ciechocinku oraz regionalnych przeglądach amatorskich orkiestr dętych, zdobywając wyróżnienia i nagrody, m.in. puchar Wicemarszałka Sejmu. 

 

Źródło: http://orkiestra.tnb.pl/

 

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.