BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

plakat_ug.jpg


W związku z rozpoczynającym się okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Aleksandrów Kujawski, iż obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski.

PAMIĘTAJ !!!

DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ŚMIECI !!!


OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.):

  • Art. 191 „Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny”

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250):

  • Art. 5 ust. 1 „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

- pkt. 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym …;

- pkt. 3) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”;

  • Art. 10 ust. 2 „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny”.


CZYM GROZI SPALANIE ŚMIECI:

  • Dioksyny i furany powstające w czasie spalania śmieci, nieodwracalnie niszczą zdrowie – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego oraz mają działania alergiczne;
  • Związki te to jedna z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość – ich działanie polega na podstępnym bo powolnym, ale niezwykle skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek w organizmach żywych;
  • Niecałe 2 miligramy dioksyn wystarczą by zabić człowieka.

Spalając odpady w piecach trujemy więc siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia się przewodów kominowych, a przez to i całego domu.


WAŻNE TELEFONY:

Jeżeli są Państwo świadkami spalania odpadów, mogą Państwo zgłosić ten fakt pod jeden z poniższych numerów:

Straż Gminna w Aleksandrowie Kujawskim – tel. 600 949 236;

Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim – tel. 54 282 2059 wew. 26;

Załączniki:

Bezwzględny zakaz spalania odpadów [202.59 KB]

Opublikowano: 23 listopada 2017 12:12

Kategoria: Ogłoszenia

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 1160

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.