Podsumowanie VII etapu utylizacji azbestu z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że w ramach zadania, „Demontaż transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski – VII etap”, które objęte zostało dofinansowaniem z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Toruniu, zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest z 50 gospodarstw z terenu gminy Aleksandrów Kujawski, o łącznej masie 127,044 ton.

Na powyższe zadanie otrzymano dotację z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 33.527,30 złotych.

Opublikowano: 02 stycznia 2018 10:00

Kategoria: Ogłoszenia

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 660

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.